เลือกภาษา
Thai LanguageEnglish LanguageChiness Language
นำเข้า-ส่งออก
::Name:: ::Member:: ::Company::
  นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ   กรรมการบริหาร   บริษัท อุตสาหกรรมสยามเฟรม จำกัด
  นายโชติ โกมลโรจนาภรณ์   กรรมการบริหาร   บริษัท ยู.เอช.เอ็ม. กรุ๊ป
  นายวิญญู กิจผาติ   กรรมการบริหาร   บริษัท กมลกิจ จำกัด
  นาย นำชนะ รุ่งธุรกิจ   กรรมการ   บริษัท เอส.เค.จี. อีเล็คทริคกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท เอส.เค.จี.โมบายโฟน(ประเทศไทย) จำกัด.บริษั
  นายสุทัศน์ ธนชาติเดชากุล   กรรมการ   บริษัท จินอี้ จิวเวลรี่ จำกัด
  นายสมบูรณ์ สุริยบูรพกูล   กรรมการบริหาร   บริษัท ซี.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท เชียงราย แนชเชอรัลฮอทสปริง จำกัด , บริษัท คาวาลิฟท์และบันไ
  นายปิยะ ตันติวรวงศ์   กรรมการบริหาร   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิชัย
  นายชวน เนติโสภากุล   กรรมการผู้ตรวจสอบ   บริษัท วินเน็สซีฟูด จำกัด
  นายธีระ ทังสมบัติ   กรรมการบริหาร   บริษัท พูนสิน ทั่งง่วนฮะ จำกัด
  นายประเสริฐ ธชทรงธรรม   กรรมการ   บริท สยามสุนทร จำกัด
  นาย ต้าซิ่ง แซ่วู๋   กรรมการบริหาร   บริษัท พีพี สตาร์ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท นิวสตาร์ไลท์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
  นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล   กรรมการบริหาร   บริษัท เกลือเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นายคี่เจียว แซ่โง้ว   กรรมการ   บริษัท โมเดิร์นมาร์ท จำกัด
  นายบุญ ควรทรงธรรม   กรรมการ   บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด
  นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน   กรรมการบริหาร   บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล   กรรมการบริหาร   บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด,บริษัท ยูนิตี้ฟู๊ด จำกัด
  นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์   กรรมการ   บริษัท ล.อนันต์พานิช (1975) จำกัด、บริษัท ศลิษา อินเตอร์เทรด จำกัด
  นายจำนงค์ ปิตวิวัฒนานนท์   กรรมการ   ห.จ.ก. อึ้งฮั้วเชียงหลี
  นายวัฒนเดช จินศิริวานิชย์   กรรมการบริหารและฝ่ายวิชาการ   บริษัท โกเด้นทาวน์ฟิล์ม จำกัด
  นายเจริญพร สุจินตะบัณฑิต   กรรมการบริหาร   บริษัท พรชัยอีควิปเม้นท์ จำกัด
  นายเดวิด เล้า   กรรมการบริหาร   บริษัท ดูฟู้ด จำกัด
  นายสง่า ไชยจรูญโชติ   กรรมการ   บริษัท ส.ไทยฮวด (2002) จำกัด
  นายแม้น เตชะศิริวรรณ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   ห.จ.ก. สหคุณอินเตอร์เนชั่นแนล
  นายสุเทพ วิริยะอุตสาหกุล   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   บริษัท นวกิจพืชไร่ จำกัด
  นายเกียรติ นิตย์ธีรานนท์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   บริษัท โรแยลคอนคอร์ดอินเตอร์เทรด จำกัด
  นายชัยวัฒน์ อาชญาสิทธิวัตร   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท เคนลีพืชผล จำกัด
  นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ   นายกกิตติมศักดิ์ถาวร   บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด
  นายวิวัฒน์ เวศย์ไกรศรี   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท สยามเฟิสท์ไรซ์ จำกัด
  นายศุภชัย เศรษฐาภรณ์   นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร   บริษัท เอลต้า จำกัด
  นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท สันต์ไทย จำกัด
  นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข   นายก   บริษัทในเครือ เอส.เค.เอส.
  นายบุญชัย ไชยธีรัตต์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท ชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  นายจรัณย์ วัลลภศิริ   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท เหรียญทองทูล จำกัด
  นายมนตรี กนกกุล   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท วัฒนาเจมส์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
  นายเขียน ไชยศุภรากุล   นายกกิตติมศักดิ์ถาวร   กลุ่มบริษัทในเครือ เซ้าท์ ซิตี้
  นายประสาน พสุภา   นายกกิตติมศักดิ์   ห.ส.น.จึงใช่ฮะ
  นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์   อุปนายก   บริษัท อีซูมิ พีสตัน จำกัด
  นายสมชาย เกียรติศรีชาติ   อุปนายก   บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด
  นายยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล   อุปนายกและฝ่ายกิจกรรม   อาคารวังเด็ก , บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำกัด
  นายอนันต์ ประสพรัตน์   อุปนายก   บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด
  นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู   อุปนายก   ห.จ.ก. ไทยส่งเสริมค้าไม้ , บริษัท ไทยส่งเสริมคลังสินค้า (ปทุมธานี) จำกัด
  นายประสิทธิ์ เลิศศิริโสภณ   เลขาธิการ   บริษัท ล.ไทยยงค์ จำกัด
Top       

Copyright 2003 The Thai-Chinese Exim Association. All rights reserved.
Powered and Designed by Biz Dimension